THIẾT KẾ DÀN DỰNG GIAN HÀNG THIẾT KẾ – VIỆT NAM EXPO 2015

Share Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+

Gian hàng “Hỗ trợ thiết kế, phát triển sản phẩm Việt Nam – Hàn Quốc” được thực hiện với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của thiết kế trong việc phát triển thương hiệu, sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút, tìm kiếm bạn hàng, đối tác kinh doanh. Gian hàng tập trung các nội dung: Quảng bá và tôn vinh giá trị các thương hiệu, sản phẩm có thiết kế tốt của các doanh nghiệp; Hỗ trợ tư vấn phát triển thương hiệu và sản phẩm thông qua thiết kế cho các doanh nghiệp Việt Nam để góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam.

Gian hàng do các chuyên gia Hàn Quốc và công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương hiệu Brandme thiết kế và dàn dựng có không gian mở tại sảnh trung tâm của Khu nhà triển lãm A1, Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam tại Giảng Võ, Hà Nội. Gian hàng sẽ được Ban tổ chức lựa chọn trưng bày và giới thiệu một số sản phẩm thiết kế tốt của các doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, ngay tại gian hàng này, các chuyên gia thiết kế hàng đầu của Hàn Quốc cũng cung cấp chương trình tư vấn cụ thể và miễn phí về thiết kế (thiết kế thương hiệu, bao bì, sản phẩm…) cho các doanh nghiệp Việt Nam dựa theo đơn đăng ký được gửi tới Ban tổ chức.

 

Share Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+

Trang chủ