Quy trình sáng tạo thương hiệu

Share Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+

Bước 1 : Khảo sát yêu cầu

Brandme cử chuyên viên tư vấn đến gặp trực tiếp doanh nghiệp .Với tư duy linh động brandme đề xuất các giải pháp , xu hướng thiết kế phù hợp với từng ngành nghề của doanh nghiệp .

Bước 2 :Ký kết hợp đồng

Sau khi khảo sát yêu cầu đặt hàng , Brandme sẽ gửi báo giá và hai bên thống nhất hạng mục công việc và tiến hành ký kết hợp đồng .

Bước 3: Phát triển ý tưởng thiết kế

Brandme sẽ trao đổi chi tiết và cùng doanh nghiệp hoàn thành bản tóm tắt nhu cầu .Dựa trên thông tin trên nhóm sáng tạo sẽ nghiên cứu và đưa ra các định hướng sáng tạo và thiết kế .

Bước 4 : Chỉnh sửa thiết kế

Sau khi trình bày ý tưởng thiết kế lần đầu tiên , Brandme sẽ tiếp tục hiệu chỉnh thiết kế dựa trên các thông tin phản hồi từ khách hàng .

Bước 5 . Bàn giao thiết kế

Sau khi các thiết kế được duyệt , Brandme sẽ chuẩn bị các file in ấn và gửi đến các doanh nghiệp bằng đĩa CD và bản in

 

Hotline: 0983 600 123
Địa chỉ: 23N5 NGÕ 105 LÁNG HẠ – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Liên hệ với chúng tôi: Brandme.com.vn@gmail.com

 

Share Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+

Trang chủ